Spielplan

Freitag,24.01.2020
  • 10:30 Uhr
  • Altes Theater,
  • Wagnerstraße 1
Sonntag,26.01.2020
  • 15:00 Uhr
  • Altes Theater,
  • Wagnerstraße 1
Mittwoch,29.01.2020
  • 10:30 Uhr
  • Altes Theater,
  • Wagnerstraße 1
Donnerstag,30.01.2020
  • 10:30 Uhr
  • Altes Theater,
  • Wagnerstraße 1
Freitag,31.01.2020
  • 10:30 Uhr
  • Altes Theater,
  • Wagnerstraße 1